Temel Seviye

Temel Seviye

1. Koruma ile ilgili tanımlar: 1.5 Saat

a. Tabirler

b. Koruma prensipleri

c. Koruma ile ilgili müracaat şekilleri

2. Koruma ve koruma gurubu: 1 Saat

a. Koruma gurubu

b. Sorumluluklar

c. Koruma silah ve teçhizatları

3. Koruma personeli silah kullanma yetkileri: 0.5 Saat

4. Koruma personeli ve eğitimi: 2 Saat

a. Koruma personelinde bulunması gereken özellikler

b. Protokol kuralları

5. Tehdit: 1 Saat

6. Yaya koruma (Nazari ve uygulama) : 2 Saat

7. Yaya koruma esnasında saldırılara karşı hareket tarzları. (Nazari ve uygulama): 1 Saat

8. Araçlı koruma: 1 Saat

a. Araç binme düzenleri

b. Uygulama

9. İkamet koruma: 1 Saat

10. İş yeri ve makamda koruma: 1 Saat

11. Tabanca ve bıçak alma (uygulama): 1 Saat

12. İlk yardım: 1 Saat

13. Atış : 8 Saat

14. Koruma tatbikatı: 1 Saat

15. Eğitim bitiş: 0.5 Saat

16. Sınav: 0.5 Saat

TOPLAM  24 Saat